Läcksökning

Genom att läcksöka och åtgärda får ni:

Minskad energiförbrukning
Mindre investeringar
Färre driftstörningar
En viktig del i miljöarbetet (ISO 14000)
Förbättrad arbetsmiljö
Förebyggande underhåll
Minskat servicebehov

Att söka och reparera läckage är den mest lönsamma åtgärden man kan göra
i ett tryckluftssystem. Förstagångskunder brukar normalt sett minska sin tryckluftsförbrukning med 10-30 %

Vi erbjuder en helhetslösning som innefattar:

Läcksökning under full drift med hjälp av ultraljudsdetektor
Mindre reparationer direkt i anslutning till läcksökningen
Reparationer i efterhand
Projektering
Reservdelslogistik
haas