Vi jobbar med

Svarvning i teachin-svarvar
CNC Fräsning med cad-cam
Termisk sprutning av förslitna detaljer
Kilspårsdragning
Läcksökning av tryckluftsystem med ultraljud
Reparation och optimering av pneumatik system
Axeluppriktning med fixturlaser
Mindre automationslösningar
Vibrationstrumling
Reparation och underhåll
Svetsningsarbete även aluminium
Underhållskonsultation
uppriktning