Axeluppriktning

Föredelar när du uppriktar med laserbaserat instrument

Uppriktningsproblem kan leda till höga vibrationsnivåer och därmed högt maskinslitage såsom skadade kopplingar och läckande tätningar. Det är snabbt, enkelt och billigt att göra en uppriktning, även en besparing av energiåtgång görs. Som kund får vi en tydlig rapport som beskriver uppriktningen före samt hur resultatet blev.

Möjliga mätningar

Horisontell axeluppriktning även membrankopplingar. Vertikal axeluppriktning Horisontell uppriktning av maskintåg Mätning av dynamisk rörelse som termisk tillväxt och processkrafter Uppriktning av kardanaxlar med offsetmetod Även geometriska mätningar kan utföras såsom cirkulärplanhet, rektangulärplanhet, rakhet och lagergångsmätning.

uppriktning